Yamaha Soavo-2

1,200.00 700.00

Diffusori da supporto a due vie
garanzia